Estudis geobiològics

Darreres col·laboracions amb EDDAB arquitectura. Realització d’estudis geobiològics previs a la construcció de la vivenda a Vilafranca del Penedès i Cardedeu.

gvI

La recomanació és evitar la vertical de corrents d’aigua subterrània i falles a l’hora d’ubicar la futura vivenda, principalment a les zones de màxima permanència de la casa com són els dormitoris.

gc1

Els projectes han estat dissenyats seguint criteris de bioconstrucció posant especial atenció a l’elecció de materials naturals i a les instal·lacions elèctriques.

EDDAB arquitectura  http://www.eddab.com

Autor: georitmes

Geobiologia. Mesuraments de radiacions i contaminació electromagnètica.