Estudi geobiològic

La Geobiologia és una disciplina que estudia la relació de la terra i l’entorn amb la salut de les persones posant especial atenció a les radiacions d’orígen natural: corrents d’aigua subterrània, falles,  radioactivitat i gas radó.

L’estudi geobiològic es realitza principalment en les zones de màxima permanència com el dormitori o el lloc de treball (8h) per tal de detectar la presència de radiacions nocives que puguin incidir en la salut.

Els primers símptomes que ens poden fer sospitar d’una possible afectació son: Insomni, nerviosisme, malestar general, sensació de no descansar per la nit, mal de cap, esgotament, dolors musculars, falta de concentració, vertígen, debilitament del sistema immunitari, etc.

Des d’un punt de vista científic el fregament de l’aigua quan circula pel subsòl genera ions positius d’hidrògen i un augment de la radiació gamma afectant tot allò que troba en la seva vertical. Així mateix a les zones afectades per falles també hi ha majors emissions de radiació gamma i alteracions geomagnètiques.

estudi_geobiologic

Geobiologia i construcció:

Abans de construïr una casa cal trobar un bon lloc fent un estudi de les alteracions geofísiques del terreny que puguin afectar a la futura vivenda, i també serà important detectar quines son les fonts de contaminació electromagnètica més properes.

1.Estudi de la orientació i relleu

2.Prospecció de les alteracions geofísiques més destacables (aigua subterrània i falles)

3.Avaluació de la contaminació electromagnètica que té la zona.

Aquest mateix protocol també seria útil a l’hora d’escollir una casa o local comercial.

geobiologia_terreny

exemples:

Referències bibliogràfiques:

Casa Saludable. Mariano Bueno/Elisabet Silvestre. Ed. Cúpula

Geobiología y biohabitabilidad. Elisabet Silvestre.Cuadernos monográficos. Ed. GEA

Las redes geobiológicas. Jean Pierre Garel/Gilbert Fleck. Ed. Obelisco

Le rayonnement de la Terre et son influence sur la vie. Robert Endrös. Ed. Ambre

Earth Alchemy. Anne Z. Parker/Dominique Susani. Ed.Findhorn Press

Bioénergie. Stéphane Cardinaux. Ed. Trajectoire